Nieuws

 

Nieuws

Feed

12-01-2018, 09:01

Financieringsvraagstuk in de eindfase

WOG heeft op 08-01-2018 een mondeling principe akkoord bereikt met een financier voor het volledig te financieren bedrag. De komende weken moeten er nog een aantal juridische zaken afgerond worden voorafgaand...   Meer


12-01-2018, 08:56

WOG alleen verder

Op 20 oktober 2017 hebben de ambassadeurs die aanwezig waren op de het ambassadeursoverleg het bestuur geadviseerd zelfstandig verder te gaan. Dit advies heeft het bestuur overgenomen onder de voorwaarden dat...   Meer


14-09-2017

Samenwerking van WOG met gemeente Westerveld en Rendo beëindigd

In de nieuwsbrief van 14 juli hebben we u laten weten dat er een patstelling was ontstaan in het overleg met de potentiële financiers van ons glasvezelnetwerk. Met name de gemeente Westerveld en Rendo waren...   Meer


23-05-2017

Steun vanuit commissievergadering voor aanleg glasvezel

In de commissievergadering van vanavond 23-05-2017 heeft de commissie Fysiek Domein en Middelen unaniem aangegeven het aanleggen van een glasvezelnetwerk te willen financieren in heel Westerveld. De...   Meer


19-05-2017

Status financiering

Status financiering In onze vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de aanleg van een glasvezelnetwerk in Westerveld niet te financieren. Dit...   Meer


16-05-2017

Vervolg commissie vergadering Fysiek domein en middelen

Het geschorste overleg van de commissie vergadering Fysiek domein en middelen krijgt op dinsdag 23 mei om 20:00 uur een vervolg. Eerst wordt stilgestaan bij het overlijden van Dhr Pruntel die tijdens de...   Meer


05-05-2017

Uitleg WOG organisatie en aandelen toegevoegd

In het tabblad organisatie inrichting is de bedrijfsmatige en aandelen structuur van WOG uitgelegd.    Meer


05-05-2017

Dinsdag 9 mei inspreek avond (20:00 uur) commissie fysiek domein en middelen

Het college van de gemeente Westerveld heeft besloten om de aanleg van glasvezel in Westerveld niet te gaan financieren. Ze willen de aanleg wel faciliteren of nadenken over het verminderen van de...   Meer


02-05-2017

Nieuw bestuurslid

Vandaag mogen wij Hannah Ietswaart verwelkomen als nieuw bestuurslid van de Stichting Westerveld op Glas. Hannah gaat de post Secretaris bemensen.   Meer


08-12-2016

Status aanleg eerste fase

In het vorige bericht hebben we gemeld dat we voldoende abonnees hebben en een garantstelling van de aannemer dat we kunnen beginnen met aanleggen. Dit is gelukkig nog steeds zo. Echter in de overleggen over...   Meer


<< NieuwerOuder >>